Parteneriat activ româno – norvegian, în sprijinul copiilor proveniţi din familii defavorizate

Primăria Mangalia a organizatseminarul cu tema „Protecţia socială a copiilor provenind din familii defavorizate – Cadru legal şi parteneriatul public-privat”, activitate derulată în cadrul proiectului „Parteneriat activ în sprijinul copiilor proveniţi din familii defavorizate din judeţul Constanţa”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian, prin Fondul pentru Relaţii Bilaterale la Nivel Naţional, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. Acest proiect a fost derulat de Primăria Muncipiului Mangalia în parteneriat cu Asociaţia „ProActiv pentru Comunitate”, AJPIS Constanţa, Trondheim Kommune şi Phoenix Haga Foundation din Norvegia pe parcursul a cinci zile, în perioada 08 – 12 octombrie 2014.

Obiectivul general al proiectului este întărirea relaţiilor bilaterale româno-norvegiene în scopul promovării de proiecte ce vizează reducerea disparităţilor sociale şi economice din România. La seminar au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din judeţul Constanţa, ai societăţii civile şi din mediul universitar. Au fost discutate posibile variante de colaborare între entităţi publice şi private din judeţul Constanţa şi partenerii norvegieni în domeniul asistenţei sociale, în vederea implementării în România a unor modele de bune practici.