LANSARE PROIECT ID: 121595

 

Titlu: „Competente temeinice in vederea unui grad de ocupare crescut”

 

In perioada 02.07.2018—31.12.2019, parteneriatul format din: THP ELEMENTAL INVESTMENTS SRL si Asociatia ProActiv pentru Comunitate implementeaza proiectul cu titlul Competente temeinice in vederea unui grad de ocupare crescut.

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de ocupare a somerilor (de lunga durata, varstnici, de etnie roma, din mediul rural) prin implementarea unui set complex de masuri integrate de ocupare ce vor include programe de FPC, certificarea competentelor dobandite in context non-formal, consiliere si orientare profesionala si mediere pe piata muncii.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al POCU ce vizeaza investitiile pentru crestere si locuri de munca precum si reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile tarii noastre si dintre Romania si media dezvoltarii regionale la nivel de UE, prin masuri integrate de ocupare a stocului de someri de lunga durata care constituie o forta de munca importanta la nivel national si nu numai. Proiectul contribuie si la realizarea indicatorilor POCU prin integrarea pe piata muncii a unui numar de 240 de someri de lunga durata/persoane inactive apartinand grupurilor defavorizate.

 

Dintre obiectivele specific ale proiectului amintim:

OS1 – Consilierea si orientarea profesionala a 520 membri ai grupului tinta

OS2 – Furnizarea de servicii specializate de ocupare a fortei de munca – mediere pe piata muncii pentru 520 de personae

OS3 – Participarea la programe de formare profesionala continua a unui numar de 500 de membri ai grupului tinta

OS4 – Evaluarea si certificarea competentelor dobandite non-formal pentru 20 de membri ai grupului tinta

OS5 – Certificarea a 420 de membri ai grupului tinta (participanti la programe de FPC si la activitati de certificare a competentelor)

OS6 – Implementarea pachetului de masuri integrate pentru cresterea ocuparii in randul somerilor din grupuri defavorizate (520 persoane)

 

Proiectul este implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3: „Locuri de munca pentru toti”, Componenta 1: 298 Îmbunataþirea nivelului de competențe profesionale si cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate, Operatiunea compozita: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6.

 

Valoarea totală a proiectului este de  4.005.879,50  lei

Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data  30.07.2018 ora 13.00in localitatea Mangalia, judetul Constanta, la Clubul Nautic.,

Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Capital Uman 2014 – 2020

 

             

Manager de proiect – Theodor Predutoiu,

Telefon: 0721.777.274,

email: office@thpminutinvestment.ro.