Asociatia noastra implementeaza in perioada mai 2022-martie 2023, proiectul Interventie ProActiva privind Violenta Domestica.

Proiectul este finantat prin programul Erasmus +Small-scale Partnerships KA210 si ara ca parttener Aociatia DIONE din Cipru

Sumarul proiectului

Obiective: Ce ne-am prpus să realizam prin implementarea proiectului?
Îmbunătățirea abilităților asistenților sociali în rezolvarea problemelor de violență domestică prin transferul de bun european
practici
 (O1), pentru a îmbunătăți abilitățile asistenților sociali de a implica și menține fostele victime ale violenței domestice în
programe de prevenire
(O2) și creșterea gradului de conștientizare a comunității locale cu privire la efectele, care stereotipurile și
prejudecățile inegalității de gen se corelează cu rata crescută a cazurilor de violență în familie 
(O3).Implementare: Ce activități vom implementa?
Partenerii vor coopera pentru instrumente de dezvoltare pentru a diagnostica resursele și nevoile pentru implementarea programului VET
pentru serviciile de asistență socială (AI) și pentru Dezvoltarea programului de formare și intervenții pentru serviciile de asistență socială (AII).
Rezultate: Ce rezultate vă așteptați să aibă proiectul dvs.?
1.Învățarea politicilor de la egal la egal și colectarea de bune practici - pentru a îmbunătăți calitatea formării; 
2.Analiza nevoilor de formare – training
adaptate nevoilor lucrătorilor; 
3.Raport cuprinzător de diagnostic despre resursele și nevoile pentru VET - suport pentru
decizii; 
4.Documente suport pentru formare - noi programe de studii; 5.Intervenții pentru îmbunătățirea VET în sistemul de asistență socială -
inovare în VET; 
6.Program peer-to-peer - implicarea supraviețuitorilor DV în grupuri de sprijin, pentru a îmbunătăți eficiența
asistenţă.