”Ajută! E comunitatea ta!”

În perioada 12-15 aprilie 2014, cu sprijinul financiar al Fondului O.N.G. în România, am derulat proiectul ”Ajută! E comunitatea ta!”, program finanțat de Granturile S.E.E. și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Parteneri : Clubul Rotary Mangalia, Crucea Rosie, Uniunea Democrata a tarrilor Turco- Musulmani, Comunitatea Rusilor Lipoveni, Primaria Mangalia, Primaria Trondheim Norvegia, Asociatia Phoenix Haga Norvegia. Proiectul a reprezentat un element important de îmbunătățire a relațiilor dintre organizațiile norvegiene și române, asigurând spațiul pentru o mai bună utilizare a expertizei și a cunoștințelor pe care le deține Norvegia și accelerarea transferului de know-how. Scopul este de a consolida o viziune comună și de a mobiliza energia și resursele, prin apelul la speranțe, valori și aspirații comune, prin activarea sentimentelor de încredere generate de apartenența la un grup cu un scop comun. Proiectul a vizat, pe lângă vizitele de lucru ale partenerilor norvegieni, și scrierea draft-ului de proiect care va avea ca obiectiv pregătirea voluntarilor aparținând ONG-urilor din județul Constanța în ceea ce privește implementarea unui proiect indiferent de finanțare

Proiectul reprezintă un element important de îmbunătățire a relațiilor dintre organizații și norvegiene și române, oferind spațiul pentru o mai bună utilizare a expertizei și a cunoștințelor pe care le deține Norvegia, precum și la îmbunătățirea transferului de know-how. Scopul este de a consolida o viziune comună și de a mobiliza energia și resursele, prin apelul la speranțe, valori și aspirații comune, prin activarea sentimentelor de încredere generate de apartenența la un grup cu un scop comun. Interacțiunile în cadrul proiectului vor contribui la înțelegerea sistemelor și a infrastructurilor organizaționale, la identificarea punctelor comune și a soluțiilor la provocările specifice cu care se confruntă comunitățile locale. Rezultatele vor contribui la consolidarea capacității organizaționale a ONG, la transferul de expertiză norvegiană în implementarea politicilor publice la nivel local, contribuind astfel la consolidarea coeziunii sociale și, implicit la dezvoltarea economică. Solicitantul și partenerii au comunicat prin e-mail pentru elaborarea unei fișe de proiect care nu a primit aprobare pentru finanțare. În această situație partenerii norvegieni au propus să fie organizată o întâlnire de lucru în comun pentru elaborarea unei fișe de proiect ce va fi depusă pentru finanțare la următorul apel de propuneri de proiecte. În opinia noastră, o întâlnire de lucru creează cadrul comun de lucru și facilitează schimbul de opinii și cunoștințe, pentru o analiză eficientă a nevoilor și o identificare adecvată a domeniilor de transfer de expertiză din Norvegia. Acest proiect oferă cadrul pentru mese rotunde și dezbateri privind promovarea si dezvoltarea intereselor cetăţenilor prin crearea unor condiţii optime menite sa contribuie la ridicarea nivelului de trai, diminuarea dezechilibrelor economice, sociale si culturale, recuperarea întârzierilor in dezvoltarea zonelor defavorizate si prevenirea producerii de noi dezechilibre. O atenție deosebită va fi acordată identificării posibilităților de cooperare bilaterală pentru îmbunătăţirea și promovarea egalitatii de gen și de şanse, valorificarea potenţialului cultural, social şi economic prin implementarea de programe cu caracter ecologic, sportiv, turistic, educativ, ştiinţific, preucm și pentru pastrarea, conservarea si dezvoltarea pe toate planurile a valorilor umane, promovarea principiului adevarului si dreptatii, pentru apararea drepturilor omului, libertatii si demnitatii fiecarui cetatean din România cat si educarea cetatenilor in tiparele democratiei. Obiectivele proiectului sunt:

  • Realizarea unui schimb de experiență în domeniului dialogului civic intre ONG si autoritatile publice, organizarea de intalniri intre parteneri si reprezentanti ai autoritatilor publice;
  • Elaborarea unei evaluări a potențialului de cooperare între parteneri pe probleme de interes public, dezvoltarea de programe in regim de parteneriat cu autoritatile publice, a modului de implicare activa a cetăţenilor in elaborarea deciziilor si politicilor publice, informarea participanților la schimbul de experiență cu privie la modul de implicare a cetatenilor în probleme de interes public precum și în ceea ce priveste competentele si atribuţiile autoritatilor publice;
  • Identificarea elementelor comune și a particularităților aferente conceptului si practicii voluntariatului, orientarea către un program de instruire in atragerea de surse de finanțare pentru activitățile organizației;
  • Dezvoltarea parteneriatului pentru viitorul proiect și elaborarea unui draft al viitorului proiect in regim de parteneriat cu autoritatile publice, întocmirea proiecteului cu finanţare EEA Grants.

Conferinta aici

.

Activitati de diseminare

 

Primaria Comunei Albesti

Primaria Comunei 23 August

Primaria Comunei Limanu

Primaria Comunei Pecineaga