Consolidarea rolului societății civile în formularea politicilor publice privind consumul de droguri în municipiul Mangalia

  • In perioada 09-13.09 2016  am implementat proiectul „Consolidarea rolului societății civile în formularea politicilor publice privind consumul de droguri în municipiul Mangalia”  finanţat din Fondul pentru Relații Bilaterale la Nivel Național, Proiectul  are ca parteneri locali , Primaria Municipiului  Mangalia, Crucea Rosie Constanta, Uniunea Democrata a Tatarilor Turco – Musulmani din Romania, Comunitatea Rusilor-Lipoveni, : Școlala gimnaziala nr 3 Mangalia, Scoala gimnaziala Dulcesti,Scoala Gimnaziala Albesti,  Liceul Teoretic Callatis, Asociatia de parinti a Liceului Teoretic Callatis, Centrul de Sanatate „Stare Buna” , Fundatia Magdalena Deijs, Asociatia Simt Civic   ,  Primaria Comunei Albesti,  Asociatia Phoenix Haga Norvegia si Primaria Trondheim Norvegia. Cresterea implicarii societatii civile in procesul de formulare a politicilor antidrog, in Municipiul Mangalia si zona limitrofa.
  • Iniţiativa acestui proiect de sprijin pentru deplasări în scopul dezvoltării relaţiilor bilaterale și în scopul identificării oportunităților de cooperare între parteneri a fost una comună. În cadrul întâlnirilor de lucru ale Comisiei pentru Egalitate de Şanse la nivelul judetului Constanta, una din temele discutate a fost cea a metodelor ce pot fi aplicate pentru reducerea fenomenului marginalizării şi excluziunii sociale a copiiilor și tinerilor aflați în situație de risc. O oportunitate identificată a fost aceea a accesării de fonduri prin MFE şi SEE, fonduri accesibile pe domeniul protecţiei persoanelor defavorizate, asigurarea egalităţii de şanse a membrilor atora (adulţi şi copii) şi accesul lor pe piaţa muncii, la educaţie. Colaborări anterioare cu partenerii din Norvegia, Phoenix Haga Norway şi Trondheim Kommune Norway, implementate cu succes, a constituit prilejul pentru extinderea iniţiativelor și în sfera protecției și serviciilor sociale pentru copii și tineri aflați în situații de risc.Prin proiectul „Parteneriat activ în sprijinul copiilor proveniti din familii defavorizate din judeţul Constanţa” depus pe programul RO 01 – Asistenţă Tehnică şi Fondul Bilateral la Nivel Naţional, Măsura I – Sprijin pentru deplasări am  realizăt un schimb activ de experienţă cu cei doi parteneri din Norvegia. Schimbul de experienţă s-a realizat  prin deplasarea, în România, a patru experți norvegieni care a căror experiență acoperă tematica subsumată domeniului pentru care am solicitat finanțarea.
  • Activitatile proiectului s-au desfasurat in Scoala gimnnaziala albesti, scoala gimnaziala 23 August, Liceul teoeretic Callatis Mangalia.
  • Deoarece interesul tinerilor din Mangalia a fost deosebit , a fost organizata o seara de dezbateri la Libraria BookStore&Tea din Mangalia.
  • Comunicat
  • postare

ces