Doneaza 20% din impozitul pe profit, ca persoana juridica

 

Sponsorizări

Sponsorizarea este metoda ideală de a susține activitățile asociatiei , pentru persoanele juridice care doresc să se implice.

Un model de contract de sponsorizare puteţi găsi aici

Sumele donate de contribuabili se scad direct din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • sunt în limita a 0,5 % din cifra de afaceri
  • nu depășesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile cu sponsorizările care depășesc baremul de mai sus pot fi totuși înregistrate contabil sub formă de cheltuieli nedeductibile. Actul de sponsorizare va fi consemnat de către ambele părți pe baza documentelor ce atestă efectuarea sponsorizării.

Suntem recunoscători tuturor sponsorilor noștri. Donațiile oferite de sponsori vor fi utilizate în exclusivitate în scopul pentru care au fost efectuate, în concordanță cu activitatea specifică a Asociatiei ProActiv pentu Comunitate

Legislație

Sponsorii Asociatiei Proactiv pentu Comunitate, vor beneficia, pentru suma sponsorizată, de facilitățile prevăzute în Codul Fiscal al Romîniei, Titlul II, Capitolul II, Art. 21, alin. 4, lit. p.

TITLUL II: Impozitul pe profit.

CAPITOLUL 2: Calculul profitului impozabil.

Art. 21 : Cheltuieli

(4) p) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 1. este în limita a 0,5 % din cifra de afaceri; 2. nu depășeste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat


Pentru mai multe informații și detalii privind contractele de sponsorizare sau donațiile, nu ezitați să ne scrieți.Persoană de contact: Griguta Nicoleta.

Email: proactivpentrucomunitate@yahoo.com