Parteneriat Uniunea Democrata a Tatarilor Turco Musulmani

KURES 2017

Tătarii din Dobrogea se întrec în lupte tradiţionale. Competiţiile sunt organizate în toate localităţile unde există membri ai etniei.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a deschis, în această lună, sezonul de kureş, tradiţionalele lupte tătăreşti. Kureşul este un sport strămoşesc, vechi de mii de ani, având originea în Asia Centrală. Fiind un sport de masă, el este destinat amatorilor.

Kureşul, sportul tradiţional al tătarilor prin care luptătorii îşi pun în valoare însuşirile fizice şi psihice, este o demonstraţie de cinste, dreptate, curaj şi dibăcie. Regulile care stau la baza organizării kureşului sunt simple, lucru care a făcut, de altfel, ca această formă de întrecere să se perpetueze cu uşurinţă, ducând cu ea, în timp, una dintre numeroasele valori tradiţionale ale etniei tătare. Caracteristica de bază este întrecerea dreaptă, în caz contrar luptătorul care apelează la şiretlicuri lezând sentimentul de cinste.

Potrivit tradiţiei, la finalul competiţiei învingătorul pleacă acasă cu un batal, iar recompensa acordată învinsului constă într-un „bayrak“ (un copac împodobit cu 7 sau 9 articole vestimentare).